;)

Biografia

Urodziłam się 1 maja 1965r. w Bydgoszczy, pochodzę z rodziny o tradycjach muzycznych ( mama jest pianistką , siostra Monika skrzypaczką, siostra Marta – pianistką ). W latach 1992 – 1980 uczęszczałam do Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy. Tam rozpoczęłam naukę gry na fortepianie w klasie mgr Iwony Żyty, a później mgr Barbary Sierko – Bryły . W wieku 10 lat zaczęłam naukę gry na wiolonczeli. W latach 1980 -1984 kontynuowałam naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy. W 1984r. uczestniczyłam w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Wiolonczeli i Kontrabasu dla uczniów szkół muzycznych II st. w Elblągu, gdzie zdobyłam wyróżnienie. W 1984 r. ukończyłam z wyróżnieniem PLM w Bydgoszczy, w klasie wiolonczeli mgr Aleksandra Sochackiego.

W 1994 r. zdałam egzamin wstępny do Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie w latach 1984 – 1989 studiowałam w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja. Studia ukończyłam w 1989r. z wynikiem bardzo dobrym.

Podczas swoich studiów muzycznych w AM w Łodzi uczestniczyłam w zespołach prowadzonych przez prof. : Bronisława Hajna ( trio fortepianowe ), Edwarda Przyłęckiego ( duet z fortepianem ),Magdę Tomalak-Wierzba (kwartet smyczkowy ) oraz Zbigniewa Friemana (orkiestra kameralna „Pro Musica” ).

Jako członek tria fortepianowego (razem ze skrzypaczką Joanną Jakobs oraz pianistką Joanną Kaczmarską ) w klasie kameralnej prof. B.Hajna zdobyłam II nagrodę (I –szej nie przyznano ) w Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi w 1989 r. oraz nagrodę specjalną prof. Tadeusza Chmielewskiego dla najlepszego tria łódzkiego.

W latach 1983 -1988 uczestniczyłam w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Łańcucie, gdzie doskonaliłam swoje umiejętności w grze na wiolonczeli w klasie prof.: Milosa Sadlo ( Czechy ), Iwana Monigettiego ( Rosja ), Kazimierza Michalika ( Polska )oraz Stanisława Firleja ( Polska ).

W 1988 r. otrzymałam roczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki, fundowane dla najlepszych studentów uczelni artystycznych w Polsce.

Jako członek kwartetu smyczkowego,który przyjął nazwę „Bara – Kwartet” uczestniczyłam w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowym w Bayreuth( 1988 r. ) w klasie kameralnej prof. Uzi Wiezla ( Izrael ).

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako muzyk - kameralista w Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego w Sopocie. Razem z orkiestrą w latach 1990 – 1993 odbyłam liczne tourneé koncertowe po Niemczech, Chinach, Francji, Turcji , Rosji i Hiszpanii.

Od 1. 09. 1991 r. rozpoczęłam pracę w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy im. A. Rubinsteina.

W 1996 r. uczestniczyłam w Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium w kategorii duet wiolonczela-fortepian razem z pianistką Joanną Kaczmarską-Bieżyńską. W styczniu 1997 r. zrobiłam przewód kwalifikacyjny I st. w specjalności wiolonczela.

Od 1. 10. 1994 r. pracuję w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, najpierw jako asystent w klasie wiolonczeli prof. S. Firleja, a potem - po uzyskaniu kwalifikacji I stopnia na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego w dniu 15 stycznia 1997 r., jako adiunkt tejże uczelni.
Dn. 24 listopada 2003 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego sztuki na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
Od dn. 1 września 2008 r. pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni.
W latach 2008-2012 pełniłam funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego, a obecnie jestem prorektorem ds. nauki i rozwoju powołana na kadencję 2012-2016.