Jak
              zostałam dziekanem...

WYKAZ ABSOLWENTÓW
AKADEMII MUZYCZNEJ W ŁODZI
W LATACH 1995 - 2013

I. Absolwenci studiów magisterskich 5-letnich

1.GABRIELA WALENTA - 1995 rok,
praca magisterska pt. „ Muzyka wiolonczelowa w Filharmonii Łódzkiej w latach 1945 - 1995”
promotor - Agata Jarecka

2.JAROSŁAW THIEL - 1998 rok,
praca magisterska pt. „ Geneza kwartetu smyczkowego w twórczości Józefa Haydna” promotor - Agata Jarecka

3.MILENA KARPIŃSKA - 1999 rok,
praca magisterska pt. „ Rozwój koncertu solowego na przykładzie twórczości Józefa Haydna ze szczególnym uwzględnieniem Koncertu Wiolonczelowego C – dur”
promotor - Agata Jarecka

4.AGNIESZKA WALCZAK - 1999 rok,
praca magisterska pt. „ Kazimierz Wiłkomirski jako wybitny wiolonczelista – pedagog”
promotor - Agata Jarecka

5.AGNIESZKA TOMASZEWSKA - 2001 rok,
praca magisterska pt. „ Pablo Casals - muzyk i człowiek wszechczasów”
promotor - Agata Jarecka

6.MARTA SEMKIW - 2002 rok,
praca magisterska pt. „ Wiolonczela. Powstanie i rozwój do połowy XVIII wieku”
promotor - Agata Jarecka

7. PAWEŁ OMĄKOWSKI - 2003 rok,
praca magisterska pt. „Viola da gamba w muzyce instrumentalnej J. S. Bacha”
promotor - Agata Jarecka

8.MARTA WANDKE - 2003 rok,
praca magisterska pt. „Pedagodzy wiolonczeliści w Akademii Muzycznej w Łodzi w latach od 1945 do współczesności”
promotor - Agata Jarecka

9.ANNA OŁÓW - SZPIL - 2005 rok,
praca dyplomowa pt. „ Twórczość wiolonczelowa Roberta Schumanna”
promotor - Agata Jarecka

10. MIKOŁAJ GAŁAN - 2005 rok,
praca dyplomowa „ Oryginalność języka muzycznego w utworach wiolonczelowych Krzysztofa Pendereckiego”
promotor - Agata Jarecka

11.EMILIA SWARBUŁA – 2008 rok
praca dyplomowa pt. „Wiolonczela w muzyce filmowej”
promotor - Agata Jarecka 

12. JULIA OWCZAREK – WASILIEW – 2009 rok
praca dyplomowa pt. "Problemy interpretacyjne i wykonawcze w Sonacie op. 40 na wiolonczelę i fortepian Dymitra Szostakowicza"
promotor - Agata Jarecka

13. PIOTR SKRUSZEWICZ – 2009 rok
praca dyplomowa pt. „Wiolonczela w muzyce rozrywkowej”
promotor - Agata Jarecka

II. Absolwenci studiów licencjackich 3-letnich

1.Magdalena Kozber - 2010 rok 

2.Justyna Wieczorek – 2012 rok 

3. Marta Wróblewska - 2012 rok 

4.Małgorzata Knapińska - 2013 rok 

5.Paweł Ogorzelec - 2013 rok