Ja z prof. S. Firlejem

Działalność pedagogiczna

Niebagatelną rolę w moim życiu odegrała praca pedagogiczna. Gry na wiolonczeli uczę obecnie na szczeblu podstawowym, średnim i wyższym, czyli w pełnym 17 - letnim cyklu kształcenia zawodowego muzyka.

Od 1. 09. 1991 r. rozpoczęłam pracę w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, prowadząc klasę zespołów kameralnych. Od 1. 09. 1992 r. w tejże placówce zostałam zatrudniona w pełnym wymiarze godzin na stanowisku kierownika sekcji wiolonczeli, kontrabasu i gitary, funkcję tę pełnię do dnia dzisiejszego. Obecnie jestem nauczycielem dyplomowanym i prowadzę klasę wiolonczeli .

W okresie od 1. 09. 1994 r. do 31. 08. 1997 r. pracowałam w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu, a od 1.02. 1997 r. do 31. 08. 1998 r. także w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Poznaniu. Byłam zatrudniona w krótkim okresie czasu w OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi oraz w PSM I i II st. w Opolu ( 2005 r. ).

Podczas mojej 17 – letniej pracy z młodzieżą, uczniowie moi uczestniczyli i zdobywali nagrody na konkursach regionalnych i ogólnopolskich zarówno w dziedzinie wiolonczeli, jak i kameralistyki. W sumie moi wychowankowie brali udział w ok.16 konkursach i przesłuchaniach w całej Polsce , a także uczestniczyli w licznych koncertach w Bydgoszczy i na terenie całego kraju.

W Akademii Muzycznej w Łodzi pracuję od 15 lat. W tym okresie prowadziłam zajęcia indywidualne wiolonczeli, studia orkiestrowe, literaturę specjalistyczną dla wiolonczelistów i kontrabasistów oraz wykłady z zakresu metodyki nauczania gry na wiolonczeli i literatury pedagogicznej w ramach Studium Pedagogicznego. Wszystkie te przedmioty związane są ściśle z doświadczeniami nabytymi podczas pracy w orkiestrze, w szkole , a także indywidualnej działalności koncertowej. Staram się nie być dla moich studentów wyrocznią w sprawach muzycznych, lecz wskazywać możliwie najlepsze rozwiązania techniczne, a przede wszystkim wyzwolić w nich drzemiący potencjał artystyczny, wskazać drogi wolności, nauczyć godności bycia artystą. Nauczanie sztuki to bowiem w moim odczuciu coś nieskończenie więcej, niż proste przekazywanie wiedzy i profesjonalnych informacji dotyczących tylko rzemiosła.

Od kilku lat prowadzę również na uczelni ćwiczenia z zakresu praktycznego instrumentoznawstwa dla studentów kompozycji. Pomysły kompozytorskie młodych twórców zmuszają mnie do poszukiwań nowych rozwiązań technicznych na instrumencie i poszerzania zakresu środków wykonawczych. Lubię eksperymentować i jestem zawsze otwarta na nowe pomysły.

Podsumowując swoje skromne doświadczenia na polu pedagogicznym myślę, że nauka małego dziecka, ucznia szkoły średniej i studenta różni się wieloma elementami, a więc doborem odpowiednich metod, stawianiem wymagań w zróżnicowanym stopniu zależnym od zaawansowania gry i zdolności uczonej osoby , wreszcie samym celem nauczania na danym etapie. Podstawowa szkoła muzyczna ma przede wszystkim umuzykalniać i uwrażliwiać dziecko na muzykę, zachęcać do gry na instrumencie i uczyć podstaw rzemiosła. Średnia szkoła to odkrywanie osobowości artystycznej , dbanie o jej prawidłowy rozwój i doskonalenie warsztatu. Natomiast studia muzyczne to kreowanie w pełni świadomego artysty. Wiąże się z tym odpowiedzialność przygotowania młodego adepta sztuki do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie muzyka.

Moja praca naukowo - dydaktyczna to szereg wykładów otwartych . Zajmowałam się w nich różnorodną tematyką: - metodyką początkowego nauczania gry na wiolonczeli,
- historią muzyki,
- współczesnymi metodami pracy muzyka – instrumentalisty.

Oto niektóre tytuły:
- „Nowoczesne metody nauczania gry na wiolonczeli w klasach I – VI szkół muzycznych I st.”,
- „Wibracja w początkowym etapie nauczania gry na wiolonczeli”,
- „Nauczanie początkowe gry na wiolonczeli kl. I – VI z ukierunkowaniem na umuzykalnienie dziecka”,
- „ Sześć Suit na wiolonczelę solo J. S. Bacha”,
- „ Zastosowanie aparatury nagrywająco – odtwarzającej w pracy muzyka - instrumentalisty”,
- „Przemiany stylu w muzyce K. Szymanowskiego na przykładzie Dwóch Kwartetów Smyczkowych”.

Jako wykładowca brałam udział w kursach interpretacyjnych oraz metodycznych. Do najważniejszych z nich zaliczam Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie w Łańcucie. Poza tym kursie muzycznym „ Sokolnickie Lato”, międzynarodowym kursie muzycznym Suwalska Letnia Akademia Muzyczna Pogranicza w Dowspudzie koło Suwałk i warsztatach muzycznych dla dzieci i młodzieży „ Wakacje z nutkami” w Kaletce koło Olsztyna.

Zasiadałam także w jury przesłuchań i konkursów makro-regionalnych i regionalnych dla uczniów szkół muzycznych I i II st. ( m. in. w Bydgoszczy, Chorzowie, Zduńskiej Woli ).

W 2000 r. zostałam wpisana na listę ekspertów MEN – u ( numer w rejestrze : MEN / 493 / Eks ) i od tej pory uczestniczę w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy .