kwartet Arte Con Brio

Działalność artystyczna

Działalność koncertową rozpoczęłam już będąc uczennicą szkoły muzycznej . Mając 14 lat zadebiutowałam jako solistka z orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Włodzimierza Szymańskiego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wykonaniem Koncertu Wiolonczelowego D – dur L. Boccheriniego. W latach 1980 - 1989 do najważniejszych zaliczam koncerty solowe z orkiestrą FP, z orkiestra kameralną Capella Bydgostiensis w Bydgoszczy, a następnie koncerty solowe i kameralne w Akademii Muzycznej w Łodzi. W maju 1988 r. brałam udział w „ Koncercie Roku” dla najlepszych studentów i absolwentów akademii muzycznych w Polsce.

W 1988 r. wyjechałam z grupą wydelegowanych przez uczelnię łódzką studentów na koncerty do Rygi w ramach wymiany międzyuczelnianej.

Podczas studiów muzycznych w AM w Łodzi rozpoczę-łam działalność jako muzyk - kameralista. Swoje zainteresowanie tą dziedziną muzyki zawdzięczam profesorom, z którymi miałam przyjemność mieć zajęcia zespołu kameralnego. Uczestniczyłam w zespołach prowadzonych przez prof. prof. : Bronisława Hajna ( trio fortepianowe ), Edwarda Przyłęckiego ( duet z fort. ),Magdę Tomalak - Wierzba ( kwartet smyczkowy ) oraz Zbigniewa Friemana ( orkiestra kameralna „Pro Musica” ).

Jako członek kwartetu smyczkowego, który przyjął nazwę „ Bara – Kwartet” uczestniczyłam w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowym w Bayreuth ( 1988 r. ) w klasie kameralnej prof. Uzi Wiezla ( Izrael ). Tam nawiązała się współpraca ze znanym, współczesnym kompozytorem niemieckim - Franzem Hummlem. Jego operę kameralną pt. „ Blaubart” na kwintet smyczkowy ( 2 skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas ) „ Bara – Kwartet” wykonywał w Bayreuth, na festiwalach w Monachium, Friedrichhafen i Hamburgu ( 1988 r. ), a następnie na tourneé w Rosji : w Moskwie, Leningradzie i Talinie ( 1989 r. ).

Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w orkiestrze kameralnej pod dyr. Wojciecha Rajskiego w Sopocie. Z Polską FIlharmonią Kameralną miałam okazję uczestniczyć w wielu koncertach w Polsce i za granicą. Jako solistka tego zespołu i prowadząca grupę wiolonczel grałam liczne partie solowe, m. in. w utworach A. Vivaldiego ( m.in. „Pory roku”), Symfonii Kameralnej D. Szostakowicza, Symfonii Koncertującej J. Haydna, czy Sekstetach J. Brahmsa. Praca w tak renomowanej orkiestrze daje możliwość zapoznania się z bardzo różnorodnym repertuarem, obcowania ze świetnymi muzykami, akompaniowania wielkim gwiazdom estrady o światowej sławie.

W okresie 18 lat mojej pracy zawodowej podjęłam tylko jeszcze jedną próbę związania się z dużym zespołem orkiestrowym. W sezonie 2000/2001 byłam solistką Opery NOVA w Bydgoszczy. Razem z zespołem brałam udział w tourneé w Holandii ( październik 2000 r.), gdzie grałam partię solową w „ Nabucco” Verdiego oraz w licznych przedstawieniach w operze bydgoskiej. Grałam m.in. partie solowe w „Nabucco” i „ Traviacie” Verdiego, scenicznym wykonaniu „Mesjasza” Haendla.

Od 1994 r. prowadzę ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka . Brałam udział w wielu koncertach w Polsce, m. in. w licznych Wieczorach Muzycznych AM w Łodzi , Sesjach Musica Moderna , koncertach na Politechnice Łódzkiej, występowałam w imprezach kulturalnych w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu , Gdańsku , Opolu. Miałam okazję współpracować z wieloma wybitnymi artystami m. in.: Anną Wesołowską - Firlej, Antonim Wierzbińskim, Joanną Hajn - Romanowicz, Barbarą Górzyńską - Maurer, Tomaszem Bartosiakiem, Tomaszem Guzem, Jolantą Kukułą - Kopczyńską , Januszem Kopczyńskim. Na stałe grywam z doskonałymi pianistami: Joanną Kaczmarską - Bieżyńską, , Aleksandrą Nawe , Magdaleną Swatowską, Agnieszką Przybylską oraz moją siostrą - Martą Jarecką.

Od paru lat interesuję się także muzyką współczesną. Wykonywałam wielokrotnie utwory kompozytorów łódzkich, m. in. : Jerzego Bauera, B. Kazimierza Przybylskiego, Sławomira Kaczorowskiego. Dokonałam wraz z pianistką Martą Jarecką prawykonania kompozycji B. K. Przybylskiego „ Sceny biblijne” ( marzec 2001 r.), która została wykonana także podczas XXIX Sesji Musica Moderna w AM Łódź ( 11. 12. 2001 r. ). Z tego koncertu ukazała się płyta CD pod tytułem „ Bronisław Kazimierz Przybylski 60” ( 2002 r. ). Na jednym z koncertów w ramach Musica Moderna , brałam udział w wykonaniu utworu kameralnego Jerzego Bauera „Barwy przestrzeni” ( razem z flecistą Antonim Wierzbińskim oraz pianistką Aleksandrą Nawe) - płyta CD ukazała się w 2006 r. ( w ramach przewodu habilitacyjnego ad. Aleksandry Nawe ).

W 2000 r. z mojej inicjatywy oraz altowiolisty Mirosława Przybyła powstał w Bydgoszczy kwartet smyczkowy „ Con brio”, obecnie„ Arte con brio” ( zmiana nazwy nastąpiła w 2006 r. ). W skład zespołu obecnie, oprócz mnie wchodzą: Krystyna Prystasz - I skrzypce , Przemysław Nawrocki - II skrzypce oraz Mirosław Przybył - altówka. Członkowie kwartetu są solistami Filharmonii Pomorskiej oraz Opery NOVA . Kwartete Swoją działalność koncertową prowadzi nie tylko w Regionie Kujawsko - Pomorskim , ale i na terenie całej Polski ( m. in. koncerty w Słupsku na Festiwalu Muzyki Kameralnej ), uświetniając różne imprezy kulturalne.